พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ สนามสอบวัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียง ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 6 จังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 ( หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร บึงกาฬ และหนองบัวลำภู) ร่วมพิธีดังกล่าว โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,246