สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ทั้งด้านความมั่นคง, ด้านการคมนาคม, ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา, ด้านการศึกษา, ด้านความเป็นอยู่ และด้านการค้ากับต่างประเทศ โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ คลองช่วงนุกูล ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,257