พศจ.อุดรธานี ลงพื้นที่กำกับ ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม "หมู่บ้านรักษาศีล 5" วัดสามัคคีบำเพ็ญผล บ้านสร้างคอม หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่ 3  กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่กำกำับ ติดตาม ผลการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยมี พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พระครูวิบูลพุทธิดำรง เจ้าคณะอำเภอสร้างคอม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบำเพ็ญผล รองเจ้าคณะอำเภอสร้างคอม  เจ้าคณะตำบลสร้างคอม ผู้ใหญ่บ้าน้สร้างคอม และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมรับการติดตามผลการดำเนินงานฯ ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล บ้านสร้างคอม  หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างคอม  อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

 

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี 
ภาพ : ณัฐพงศ์ ลีลาศักดิ์ศิริ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,943