พศจ.อุดรธานี ร่วมพิธีมอบ ใบตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล (ธ) ใบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ (ธ) และใบตราตั้งเจ้าอาวาส (ธ)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) จำนวน 2 รูป คณะสงฆ์จึงได้จัดพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล จำนวน 12 รูป ใบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ จำนวน 2 รูป และใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัด จำนวน 2 รูป โดยมีพระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เป็นประธานมอบใบตราตั้งฯ ณ วัดมหาธาตุเจดีย์ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในการนี้  นางดาลัด  หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี และเป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ฯ

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,615