พศจ.อุดรธานี ร่วมพิธีมอบ ใบตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล (ธ) ใบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ (ธ) และใบตราตั้งเจ้าอาวาส (ธ)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) จำนวน 2 รูป คณะสงฆ์จึงได้จัดพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล จำนวน 12 รูป ใบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ จำนวน 2 รูป และใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัด จำนวน 2 รูป โดยมีพระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เป็นประธานมอบใบตราตั้งฯ ณ วัดมหาธาตุเจดีย์ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในการนี้  นางดาลัด  หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี และเป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ฯ

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,792