สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการประจำหนตะวันออก

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวโชติภัทร แสงขันตี นางสาวสงวน วงค์ไทย นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองทุ่มบัณฑิต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  โดยมี พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการส่วนกลาง ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ ประจำหนตะวันออก พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ พระเทพวรมุนี ประธานหนตะวันออก ร่วมประชุมผ่าน zoom meeting พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอบ้านดุง  ประธานฝ่ายฆราวาส  พระครูสุธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดหนองทุ่มบัณฑิต ร่วมต้อนรับในการประเมินฯ ในครั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มีการรักษาระยะห่างตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,764