พศจ.อุดรธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ ทั้งสองนิกาย ส่งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำไปส่งต่อยังโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัว

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค หมอน เสื่อ  ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่ ยาสีฟัน พัดลม และปัจจัยให้กับจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้ปกครองครองจังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวในอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี และแคมป์คนงานก่อสร้างโรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีฯ และปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า ๒๐๑๙(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

และ เวลา 14.30 น.  พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุต ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค หมอน เสื่อ  ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่ ยาสีฟัน พัดลม และปัจจัยให้กับจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวในจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีฯ และปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี  ภาพ : ณัฐพงศ์ ลีลาศักดิ์ศิริ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,982