สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ถวายปัจจัยเพื่อบำเพ็ญกุศลศพ พระครูไพศาลรัตนานุรักษ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง (ธรรมยุต) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีขลิบผม ปลงผม ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ตรวจติดตาม กำกับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,141