สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 5

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางเครือวัลย์ ทองบุ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและกำกับคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนวัดสังคาว โรงเรียนวัดอุตตรทิศวิทยา และโรงเรียนวัดสว่างสามัคคี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : ณัฐพล พิงกระโทก
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี, เสาวนีย์ พาดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,017