สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม "สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดอุดรธานี และทำบุญศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 10 กรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรมตักบาตรตามโครงการ "สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" ประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดอุดรธานี และทำบุญศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร อีกทั้งเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามด้วยกิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป รวมทั้งได้จัดพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรากร วิ. ดร. (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชวชิรธรรมากร (หลวงพ่อคำสด อรุโณ)พระราชวชิรญาณโกศล (หลวงปู่บุญมี ธมฺมรโต) พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) พระสงฆ์ผู้ติดตามและคณะสงฆ์จากวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง รับบิณฑบาต ในวันนี้ จำนวน 19 รูป หลังจากนั้นได้มีพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

ภาพ : โชติภัทร แสงขันตี
ข่าว : เสาวนีย์ พาดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,067