สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวธัญพร ทองใบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายณฐพล  วิถี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้

ภาพ : ธัญพร ทองใบ
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 292,454