สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา และยกช่อฟ้าอุโบสถวัดวิทยานุกิจและร่วมพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดป่าศรีศรัทธาธรรม

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทนพดล ฮวดเส็ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา และยกช่อฟ้าอุโบสถวัดวิทยานุกิจ ณ วัดวิทยานุกิจ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระครูธรรมสโมธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิมล สุระเสน นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว 

และเวลา 13.00 น. ร่วมพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดป่าศรีศรัทธาธรรม  ณ วัดป่าศรีศรัทธาธรรม ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระเทพวชิรมุนี เจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) ร่วมพิธีฯ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

ภาพ : สุรพันธ์ ศาลากาล
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 292,508