สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นตัวแทนศูนย์สอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวสงวน วงค์ไทย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางวันวิสาข์ วงศ์เสรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมเป็นตัวแทนศูนย์สอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดอุตตรทิศวิทยา ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : วันวิสาข์ วงศ์เสรี
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 292,508