สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีกราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอน้ำโสม และเจ้าคณะตำบลสามัคคี เพื่อขอความเห็น ในเอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อสร้างวัด

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอน้ำโสม และเจ้าคณะตำบลสามัคคี เพื่อขอความเห็น ในเอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อสร้างวัด ณ วัดโคเขตตาราม ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : จรัลศักดิ์ ชนะชัย
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,718