สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี มีราษฎรร้องทุกข์ให้ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย 

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจง ทำความเข้าใจ แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด ให้ผู้นำชุมชน ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป กรณี มีราษฎรร้องทุกข์เพื่อขอความช่วยเหลือให้ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่พักสงฆ์วัดป่าบ้านนาสมนึก ตำบลนายูง และที่พักสงฆ์วัดป่าสามัคคีเจริญธรรม ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย 

ภาพ : จรัลศักดิ์ ชนะชัย
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,731