พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาส(วัดนิมิตรโพธิญาณ)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 17.00 น.

นายสมบัติ  พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมอบใบตราตั้งเจ้าอาวาส แด่ พระครูใบฎีกากฤษณ์  กิตฺติญาโณ เจ้าอาวาสวัดนิมิตรโพธิญาณ ณ วัดนิมิตโพธิญาณ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูสิทธิชยากร เจ้าคณะอำเภอเพ็ญ-สร้างคอม (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี
ภาพ : สุรพันธ์ ศาลากาล/โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 น.
นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางประวิว พรมมานอก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน จำนวนมากร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าพระกฐินฯ ดังกล่าว โดยมี พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพงศธร ทวีสิน ประธานบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี
ภาพ : อรุญณี แก้วส่องใส
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,740