ประชุมพิจารณาขออนุญาตสร้างวัด (ที่พักสงฆ์ป่าเสนารามอุทิศ)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ  พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ท. นพดล  ฮวดเส็ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าเสนารามอุทิศ บ้านนายาง ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระครูศาสนกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศุภกิจ  ปิ่นปรีชาชัย ปลัดอำเภอ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังเป็นจำนวนมาก

**เครดิต**

ข่าว:วันวิสาข์  วงศ์เสรี

ภาพ:พัชรี  ชาวเหนือ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5146