ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อายุ 20 - 65 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เหมาจ่ายเดือนละ 9,700 บาท หากมีประสบการณ์ขับรถยนต์และมีใบรับรองการทำงานได้รับเงินเพิ่มปีละ 150 บาท แต่ไม่เกิน 10,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2564 ในวัน เวลา ราชการ (08.30 - 16.30 น.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
03-ใบสมัครจังหวัดอุดรธานี.pdf |
02-TOR จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จังหวัด.pdf |
01-ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์จังหวัดอุ.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,264