สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ชี้แนวเขตวัดสัจจะธรรมวราราม

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางกาญจนา สุดาทิพย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ชี้แนวเขตวัดสัจจะธรรมวราราม ณ วัดสัจจะธรรมวราราม ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : กาญจนา สุดาทิพย์
ข่าว : โชติภัทร, เสาวนีย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,017