สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท นพดล ฮวดเส็ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายสุรพันธ์ ศาลากาล และนายณัฐพล พิงกระโทก นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดป่าดงสุวรรณาราม บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : นพดล ฮวดเส็ง
ข่าว : โชติภัทร, เสาวนีย์


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,017