สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 4

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางเครือวัลย์ ทองบุ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและกำกับคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนวัดศรีสวาท โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส อำเภอทุ่งฝน และโรงเรียนวัดสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : เสาวนีย์ พาดี
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,017