สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูธรรมสโมธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการในสังกัดแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูธรรมสโมธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 80 ปี 59 พรรษา และเวลา 09.00 น. มอบหมายให้ นางเครือวัลย์ ทองบุ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีเถราภิเษก เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี 59 พรรษา พระครูธรรมสโมธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ในการนี้ได้เมตตามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 ทุนการศึกษา โดยมีพระพรหมวัชรคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี กล่าวสัมโมทนียกาถา พระราชวัชรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานสงฆ์ ประกอบพิธี ณ วัดโพธิสว่าง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ภาพ : โชติภัทร แสงขันตี
ข่าว : เสาวนีย์ พาดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,141