พศจ. อุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์อโศการาม บ้านเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทนพดล ฮวดเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์อโศการาม บ้านเชียงยืน โดยมีพระครูธรรมสโมธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ที่พักสงฆ์อโศการาม บ้านเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดแล้วมีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการขอสร้างวัดในครั้งนี้

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี

ภาพ : จรัลศักดิ์ ชนะชัย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,603