#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

ประชุมพระสังฆาธิการ จ.อุดรธานี

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2552ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


 

อ่านเพิ่มเติม...
   

อบรมพลังงานกับผู้นำทางศาสนา

พระครูสิริชินวงศ์ เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปีและเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์พิธีเปิดการอบรมโครงการการสร้างเครือข่ายการประชามสัมพันธ์ เรื่องพลังงานกับผู้นำทางศาสนา เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 ณ วัดสว่างสันติธรรม ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีโดยมีนายวีระพงษ์ สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การสนองงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...
   

อบรมพระวิทยากรแกนนำวิถีพุทธ

นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โครงการอบรมพระวิทยากรแกนนำวิถีพุทธตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่าง 29–30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ วัดป่าหลวง ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวีระพงษ์ สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การต้อนรับ


 

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันแม่แห่งชาติ

นายวีระพงษ์  สารบรรณ  นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา  ในวันพุธที่  12  สิงหาคม  2552   

อ่านเพิ่มเติม...
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL