#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 แข่งขันทักษะทางวิชาการ

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2552  ณ  โรงเรียนกุมภวาปี  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
   

พิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร แก่คณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะภาค 8 และภาค 9 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู สกลนคร และหนองคาย จำนวน 454 รูป ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552

อ่านเพิ่มเติม...
   

พศ.จ.อุดรธานี ตรวจสถานที่ขออนุญาตสร้างวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจสถานที่  ที่ขออนุญาตสร้างวัด  ณ วัดสามัคคีธรรม  บ้านดอนปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
   

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระพุทธรูปที่เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองพระพุทธรูปถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ณ พระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL