#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นำคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา  ร่วม"งานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"  โดยการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
อ่านเพิ่มเติม...
   

เปิดงานทุ่งศรีเมือง ปี 2552

จังหวัดอุดรธานีเปิดงานวันทุ่งศรีเมืองและกาชาดจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๒ โดยประกอบพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวง บูชาดวงพระฤกษ์ศาลหลักเมือง ถวายสักการะ พระพุทธโพธิ์ทอง ท้าวเวสสุวัน ศาลเทพารักษ์ พร้อมถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และหลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. พร้อมกัน

อ่านเพิ่มเติม...
   

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ

วัดสันติวนาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 7 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ประจำปี พ.ศ.2552

อ่านเพิ่มเติม...
   

จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณศาลาพิธีสนามทุ่งศรีเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี นายอำนาจ ผการัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสมจิตร ผการัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทางพระพุทธ ศาสนา และ ทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร 83 รูป

อ่านเพิ่มเติม...
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL