#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

ประชุมการจัดสอบนักธรรมชั้นตรี

 นางบุญศรี  พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถวายความรู้แด่คณะสงฆ์ ในโอกาสที่คณะสงค์ภาค ๘ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดสอบและรับข้อสอบในการดำเนินการสอบ  นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม...
   

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระวรกายพลานามัยแข็งแรง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี

อ่านเพิ่มเติม...
   

มอบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายปีกร่ม

 พันตรีประเสริฐ  สุวรรณเมฆสกุล อนุสาศนาจารย์ กองบังคับการกองบินที่ 23 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธการทางอากาศ กองทัพอากาศ มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ พร้อมเครื่องหมายปีกร่มนักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ ให้แก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 15 คน

อ่านเพิ่มเติม...
   

ถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 นายวิเชียร  ปิยะวรากร ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสมีพระชันษา  96  ปี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552   ชั้น  1  อาคาร  2  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  โดยจังหวัดอุดรธานีจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ  องค์กร  มูลนิธิ  ร่วมลงนามถวายพระพร  ในระหว่างวันที่  2 – 7  ตุลาคม  2552 

อ่านเพิ่มเติม...
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL