#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ

บทความหน้าเว็บ

จังหวัดอุดรธานี บันทึกเทปอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นำคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรานี  ร่วมบันทึกเทปอาศริวาท ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2552

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

นายวีระพงษ์  สารบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี และคณะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ที่ วัดโพธิ์ชัยศรี  บ้านแวง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

อ่านเพิ่มเติม...

   

จังหวัดอุดรธานีทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจอง

จังหวัดอุดรธานีทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจอง ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๕๖ วัด เพื่อให้วัดในจังหวัดอุดรธานีได้รับกฐินครบทุกวัด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง  ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 นายวิเชียร  ปิยะวรากร ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสมีพระชันษา  96  ปี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552   ชั้น  1  อาคาร  2  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  โดยจังหวัดอุดรธานีจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ  องค์กร  มูลนิธิ  ร่วมลงนามถวายพระพร  ในระหว่างวันที่  2 – 7  ตุลาคม  2552 

อ่านเพิ่มเติม...

   

ความรู้เกี่ยวกับกฐิน

กฐิน
กฐิน, กฐิน-
ความหมาย จากพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน

[กะ ถิน, กะถินนะ-] น. ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท์แปลว่า ไม้สะดึง คือ กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวร; คํา กฐิน นี้ ใช้ประกอบกับคําอื่นอันเนื่องด้วยพิธีกฐิน ผ้าที่ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ในพิธีนี้เรียกว่า ผ้ากฐิน ในฤดูกาลเรียกว่า กฐินกาล [กะถินนะกาน] คือระยะเวลาตั้งแต่แรมค่าหนึ่ง เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒

อ่านเพิ่มเติม...

 

มอบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายปีกร่ม

 พันตรีประเสริฐ  สุวรรณเมฆสกุล อนุสาศนาจารย์ กองบังคับการกองบินที่ 23 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธการทางอากาศ กองทัพอากาศ มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ พร้อมเครื่องหมายปีกร่มนักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ ให้แก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 15 คน

อ่านเพิ่มเติม...

   

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระวรกายพลานามัยแข็งแรง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี

อ่านเพิ่มเติม...