#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ

บทความหน้าเว็บ

กิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"11122561

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"

อ่านเพิ่มเติม...

   

กิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" 13112561

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรม"วางพวงมาลาและถวายบังคมวันปิยมหาราช"23102561

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม "วางพวงมาลาและถวายบังคม" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

อ่านเพิ่มเติม...

   

กิจกรรม"ทำบุญ ตักบาตร วันปิยมหาราช"23102561

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕"

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรม"วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" 16102561

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"

อ่านเพิ่มเติม...

   

กิจกรรม"วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"09102561

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...