หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ (บึงหนองนครธานี)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ (บึงหนองนครธานี)

วันที่ 16 กรกฎาคม 63

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ (บึงหนองนครธานี) ณ โรงเรียนอัมพวัน ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย