หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> กิจกรรม"วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"09102561
กิจกรรม"วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"09102561

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑


วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ร่วมกิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย ให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้สืบทอดวัฒนธรรม มีจิตสำนึกที่ดี และถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในการนี้ นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงภาพ/ข่าว นางสาวโชติภัทร แสงขันตี