หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> เผยแพร่ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา
เผยแพร่ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา

เผยแพร่ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา


ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธต่อพระสงฆ์ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธเมื่อเข้าวัดข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในศาสนพิธีถ้อยคำและสรรพนามที่ใช้กับพระสงฆ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา

โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำ Infographic 3 ภาษา จำนวน 4 ชิ้นงาน ประกอบด้วย

1. ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธเมื่อเข้าวัด

2. ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธต่อพระสงฆ์

3. ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในศาสนพิธี

4. ถ้อยคำและสรรพนามที่ใช้กับพระสงฆ์ 


จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตามแนวแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของพุทธบริษัทที่ดีสืบต่อไป


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี


คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF
{gallery}picture/2561/picture19{/gallery}