#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> การประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561

การประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561 ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  ณ วัดโพธิ์ชัยศรี ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  นำเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียง

วันวิสาข์ วงศ์เสรี/ข่าว
โชติภัทร แสงขันตี/ภาพ


คลิกภาพเพื่อดูไสลด์