#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> การประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี

การประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.30 น. ณ วัดศรีสุทโธ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.30 น. ณ วัดศรีสุทโธ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  ร่วมการประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  ครั้งที่ 2/2561 ทโดยมีคณะสงฆ์อำเภอบ้านดุง  ทั้งนี้  มีพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา  ประจำปี 2560  ถวายแด่เจ้าคณะอำเภอมหานิกายทุกอำเภอ


ในการนี้  นายธงชัย  พลพวก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ประวิว พรมมานอก/ข่าว

ประวิว พรมมานอก/ภาพ


คลิกภาพเพื่อดูไสลด์