#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> การเปิดสอบบาลีสนามหลวง

การเปิดสอบบาลีสนามหลวง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 พระธรรมวิมลมุนี  เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในการเปิดสอบบาลีสนามหลวง  ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 พระธรรมวิมลมุนี  เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในการเปิดสอบบาลีสนามหลวง  ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งสอบในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ สนามสอบวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  มีนายธงชัย  พลพวก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  และคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมประสานงานอำนวยความสะดวกในการสอบ


สงวน วงค์ไทย/ข่าว

สงวน วงค์ไทย/ภาพ


คลิกภาพเพื่อดูไสลด์