#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> เที่ยวงานทุ่ง นุ่งผ้าไทย

เที่ยวงานทุ่ง นุ่งผ้าไทย

งานกาชาดอุดรธานี "เที่ยวงานทุ่ง  นุ่งผ้าไทย"  วันที่๑๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

งานกาชาดอุดรธานี "เที่ยวงานทุ่ง  นุ่งผ้าไทย"  วันที่ ๑๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีภายในงานรับชมขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่อลังการด้านมรดกและวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด "เปิดตำนานนาคี  บายศรีสู่ขวัญ  อารยธรรม ๕,๐๐๐ ปี  บารมีแห่งศรัทธา  ตระการตาผ้าหมี่ขิด "สวนของพ่อ ผ้าของแม่" พานบายศรีสู่ขวัญยักษ์ และพบกับ Light of Udon 7 wonders ผ้าที่สวยที่สุด ยาวที่สุด แพงที่สุด สินค้า OTOP ในบรรยากาศตลาดแลง จำหน่ายผ้าทอมือ  ของประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขงงานกาชาดอุดรธานี "เที่ยวงานทุ่ง  นุ่งผ้าไทย"  วันที่๑๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี  .......