#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> วันอาสาฬหบูชา ปี 2559 ณ วัดมัชฌิมาวาส

วันอาสาฬหบูชา ปี 2559 ณ วัดมัชฌิมาวาส


จังหวัดอุดรธานี  จัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)

นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดย พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  เมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาและประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประกอบพิธีและดำเนินงานด้านพิธีการตลอดงานจังหวัดอุดรธานี  จัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)

วันวิสาข์ วงศ์เสรี/ข่าว
กาญจนา  สุดาทิพย์/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์