#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ ๑๒๒ ปี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ ๑๒๒ ปี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  ร่วมพิธีรำลึกก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ ๑๒๒ ปี   จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีรำลึกก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ ๑๒๒ ปี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี ในการนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  ได้รับมอบหมายให้นิมนต์พระภิกษุสามเณรรับบิณฑบาตร  จำนวน  ๑๒๓  รูป  ในเวลา  ๐๖.๓๐ น.  และนิมนต์พระสงฆ์  ๑๐  รูป  เจริฐพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ในเวลา ๐๘.๑๕  น.  ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ เสร็จแล้วประกอบพิธีจุดธูป เทียน ปักที่เครื่องบวงสรวง ต่อด้วยพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง นายพลากร สุวรรณรฐ องคมนตรีอ่านประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี จากนั้นได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง และรำบายศรีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองอุดรธานี โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จากนั้นมีการฟ้อนรำบวงสรวงถวาย พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จำนวนกว่า ๒๐,๐๐๐ คน แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมือง เสื้อสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำเมืองอุดรธานี  ในการนี้ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมพิธี โดยดำเนินการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สนองงานคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธี และร่วมพิธีจนแล้วเสร็จ

 

/ข่าว
บรรเลง จิตสมบูรณ์มิตร /ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์