#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> จ.อุดรธานี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘

จ.อุดรธานี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง และวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง เวลา ๐๑.๐๙ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในเวลา ๒๐.๑๙ น. ณ ลานพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมตลอดพิธี

 

ครรชิต คูณสาร /ข่าว
บรรเลง จิตสมบูรณ์มิตร/ภาพ


คลิกภาพเพื่อดูไสลด์