#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> พิธีเปิดมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่8

พิธีเปิดมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่8

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่8 (จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร และบึงกาฬ) ในวันที่21 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย ในการนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ทั้ง ๒๐ โรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้วย


ครรชิต คูณสาร/ข่าว
วันวิสาข์ วงศ์เสรี/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์