#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๔๕ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดทิพย์รัฐนิมิตร บ้านจิก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเมตตาจากท่านพระครูปลัดเหรียญ อภิญฺญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทิพย์รัฐนิมิตร เป็นประธานสงฆ์ ในการนี้ นายธวัฒชัย ทองสุกนอก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมสนองงานคณะสงฆ์จนเสร็จพิธี

ครรชิต คูณสาร/ข่าว
บรรเลง จิตสมบูรณ์มิตร/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์