#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี จัดประชุม

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี จัดประชุม

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี จัดประชุม
พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๘ เป็นประธานในการประชุมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ของโรงเรียนพระริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๕๗

ทั้งนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง โดยนายวีระพงษ์ สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วย .

ครรชิต คูณสาร/ข่าว
วาสนา วิสุทธิเมธีกร,บรรเลง จิตสมบูรณ์มิตร/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์