#
You are here: หน้าแรก >> วัดที่เป็นสำนักปฎิบัติธรรม >> วัดป่าดอนหายโศก

วัดป่าดอนหายโศก

วัดป่าดอนหายโศก เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 5 ธรรมยุตนิกาย. พระครูสิทธิปภากร (ดร. สะอาด ฐิโตภาโส) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส. ที่อยู่ วัดป่าดอนหายโศก เลขที่ 1 หมู่ 8, ตำบล ดอนหายโศก,  อำเภอ หนองหาน, จังหวัด อุดรธานี, รหัสไปรษณีย์ 41130. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://luangpordoctor.com และ http://wpdhs.org

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์