หน้าแรก >> รายงานการขอยกวัดร้างฯ


รายงานการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีภิกษุอยู่จำพรรษา