หน้าแรก >> บริการของเรา >> แบบฟอร์มและเอกสาร >> รายงานการขอยกวัดร้างฯ


รายงานการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีภิกษุอยู่จำพรรษา