หน้าแรก >> ข้อมูลพระพุทธศาสนา >> ทำเนียบพระราชาคณะในจังหวัด

ทำเนียบพระราชาคณะจังหวัดอุดรธานี

 
พระอุดมญาณโมลี
เจ้า อาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ)
 
 
 
 


 พระธรรมวิมลมุนี
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
เจ้าคณะ จังหวัดอุดรธานี

พระราชวราลังการ
ผช.เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
เจ้าคณะ จังหวัดอุดรธานีง (ธ)

พระราชสิทธาจารย์
ประธานสงฆ์วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)
อ.บ้านผือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8

พระจันโทปมาจารย์ วิ.
เจ้าอาวาสวัดศรีหมากหญ้า อ.หนองวัวซอ
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ)


 
 
 


พระโสภณธรรมาจารย์
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างบรมสุข อ.ศรีธาตุ
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี


พระโสภณพุทธิธาดา
เจ้าอาวาสวัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี
รองเจ้าคณะ จังหวัดอุดรธานี

พระมุนีสารประสาธน์
เจ้าอาวาสวัดศรีคูณเมือง อ.เมืองอุดรธานี
เจ้าคณะ อำเภอเมืองอุดรธานี

  พระภาวนาวิมล
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี อ.บ้านผือ
เจ้าคณะอำเภอบ้าน ผือ