#
You are here: หน้าแรก >> วัดที่เป็นสำนักปฎิบัติธรรม >> วัดโนนทองอินทร์

วัดโนนทองอินทร์

วัดโนนทองอินทร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านโนนทองอินทร์ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี เดินทางออกจากอำเภอเมืองอุดรธานี ไปอำเภอหนองหาน ใช้เส้นทางหนองหาน อำเภอกู่แก้ว โดยมีพระครูอุดมชัยคณารักษ์ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอไชยวาน(ธ) โทรศัพท์ 087 2241385

 เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่สามารถรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้เป็นจำนวนมาก มีสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่พัก ห้องน้ำ และบรรยากาศที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งพระครูอุดมชัยคณารักษ์ เจ้าอาวาส

 

คลิ๊กภาพเพื่อดูไสลด์