โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) บ้านนาหลวง ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนพวัชร สิงห์ศักดา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)

อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาร์เอกโบสถ์ศาลาบรรลือธรรมแปดเหลี่ยม ณ วัดนิโรธพิมพาราม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาร์เอกโบสถ์ศาลาบรรลือธรรมแปดเหลี่ยม ณ วัดนิโรธพิมพาราม ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วัดนิโรธพิมพาราม ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาร์เอกโบสถ์ศาลาบรรลือธรรมแปดเหลี่ยม เพื่อเป็นศูนย์การอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัดบ้านค้อ ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

วัดบ้านค้อ ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงยิ่ง ในการจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี ถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์

จังหวัดอุดรธานี ถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ท่าอากาศยาน กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี และคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอุดรธานี จัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

จังหวัดอุดรธานี และคณะสงฆ์ธรรมยุตในเขตจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหงัดอุดรธานี เป็นประธานีในพิธีจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดรายการวิทยุ นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดรายการวิทยุแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ในรายการ นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดาธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศาลาบุญญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล “ วันมาฆบูชา ” ประจำปี ๒๕๕๘

จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล “ วันมาฆบูชา ” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนและพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ วัดบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๕๘ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม๒๕๕๘ ณ วัดนาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ ๑๒๒ ปี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  ร่วมพิธีรำลึกก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ ๑๒๒ ปี   จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีรำลึกก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ ๑๒๒ ปี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

 วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง  ก่อนจะมาเป็นวัด มัชฌิมาวาส วัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดร้างมาก่อน ชื่อว่าวัดโนนหมากแข้งแต่หลักฐานที่พอให้ทราบได้ว่า

อ่านเพิ่มเติม...

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม...

หมู่บ้านรักษาศีล ๕


9วัด9เส้นทางจังหวัดอุดรธานี


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วัดในจังหวัด

เครือข่ายเพื่อนบ้าน

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้16
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้49
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว179
mod_vvisit_counterเดือนนี588
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว423
mod_vvisit_counterรวมทังสิ้น52690

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-05-25 21:03

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดป่าบ้านตาด

วัดปฎิบัติธรรม