จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๑๐

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๕๘ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสันติกาวาส ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๙

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๕๘ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดโพธิ์ชัยศรี ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๗


จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๕๘ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ วัดหลวงเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดอุดรธานี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแก่งชาติ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดอุดรธานี และเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาบุญญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ปฏิบัติศาสนกิจจังหวัดอุดรธานี


เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีงานฉลองประกาศนียบัตรพัดยศเปรียญธรรม และการบวชชีพราหมณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดไวยกูลฐาราม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๖


จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๕๘ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๘


จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๕๘ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดศรีสว่างบรมสุข อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๕

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๕๘ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดบูรพา ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

นายนพวัชร สิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ตักบาตรพระสงฆ์ ในโครงการผู้ว่าฯพาทำบุญและขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ณ วัดป่าหนองหิน อำเภอบ้านดุง โดยมีพระครูวินัยปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง เป็นประธานสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

 วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง  ก่อนจะมาเป็นวัด มัชฌิมาวาส วัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดร้างมาก่อน ชื่อว่าวัดโนนหมากแข้งแต่หลักฐานที่พอให้ทราบได้ว่า

อ่านเพิ่มเติม...

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม...

หมู่บ้านรักษาศีล ๕


9วัด9เส้นทางจังหวัดอุดรธานี


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วัดในจังหวัด

เครือข่ายเพื่อนบ้าน

เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้16
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้50
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว179
mod_vvisit_counterเดือนนี589
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว423
mod_vvisit_counterรวมทังสิ้น52691

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-05-25 21:34

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดป่าบ้านตาด

วัดปฎิบัติธรรม