#
You are here: หน้าแรก

งานทำบุญอายุวัฒนะครบ ๗๑ ปี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนะครบ ๗๑ ปี ๕๒ พรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาหอฉันเพื่อถวายแด่ พระเดชพระคุณ พระราชวราลังการ (สิงห์ อินทฺปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ณ ตึกธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานี บันทึกเทปอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นำคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรานี  ร่วมบันทึกเทปอาศริวาท ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2552
อ่านเพิ่มเติม...
 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

นายวีระพงษ์  สารบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี และคณะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ที่ วัดโพธิ์ชัยศรี  บ้านแวง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

อ่านเพิ่มเติม...
 

จังหวัดอุดรธานีทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจอง

จังหวัดอุดรธานีทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจอง ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๕๖ วัด เพื่อให้วัดในจังหวัดอุดรธานีได้รับกฐินครบทุกวัด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง  ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
   

ถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 นายวิเชียร  ปิยะวรากร ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสมีพระชันษา  96  ปี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552   ชั้น  1  อาคาร  2  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  โดยจังหวัดอุดรธานีจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ  องค์กร  มูลนิธิ  ร่วมลงนามถวายพระพร  ในระหว่างวันที่  2 – 7  ตุลาคม  2552 

อ่านเพิ่มเติม...
 

มอบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายปีกร่ม

 พันตรีประเสริฐ  สุวรรณเมฆสกุล อนุสาศนาจารย์ กองบังคับการกองบินที่ 23 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธการทางอากาศ กองทัพอากาศ มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ พร้อมเครื่องหมายปีกร่มนักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ ให้แก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 15 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระวรกายพลานามัยแข็งแรง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี

อ่านเพิ่มเติม...
   

ประชุมการจัดสอบนักธรรมชั้นตรี

 นางบุญศรี  พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถวายความรู้แด่คณะสงฆ์ ในโอกาสที่คณะสงค์ภาค ๘ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดสอบและรับข้อสอบในการดำเนินการสอบ  นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม...
 

การอบรมพระเลขานุการ

พระเดชพระคุณ พระอุดมญาณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ,รองเจ้าคณะอำเภอ.และพระเลขานุการเจ้าคณะตำบล คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอุดรธานี เมื่อวัน 20  กันยายน 2552 ณ วัดโพธิสมภรณ์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา

  นางบุญศรี  พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา   ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

อานิสงค์ของการรักษาศีล ๕

ไหว้พระ ๙ วัด ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เส้นทางที่ ๑

ไหว้พระ ๙ วัด ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เส้นทางที่ ๒


วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

 วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง  ก่อนจะมาเป็นวัด มัชฌิมาวาส วัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดร้างมาก่อน ชื่อว่าวัดโนนหมากแข้งแต่หลักฐานที่พอให้ทราบได้ว่า

อ่านเพิ่มเติม...

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม...

หมู่บ้านรักษาศีล ๕


9วัด9เส้นทางจังหวัดอุดรธานี


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วัดในจังหวัด

เครือข่ายเพื่อนบ้าน

เรามี 121 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้41
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้126
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว256
mod_vvisit_counterเดือนนี898
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1104
mod_vvisit_counterรวมทังสิ้น44033

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2018-09-26 08:42

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดปฎิบัติธรรม

วัดท่องเที่ยว

วัดที่น่าสนใจ

วัดบ้านค้อ