#
You are here: หน้าแรก

การอบรมพระเลขานุการ

พระเดชพระคุณ พระอุดมญาณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ,รองเจ้าคณะอำเภอ.และพระเลขานุการเจ้าคณะตำบล คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอุดรธานี เมื่อวัน 20  กันยายน 2552 ณ วัดโพธิสมภรณ์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา

  นางบุญศรี  พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา   ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร  อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาชุมพลพัฒนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีสมโภชน์พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานพิธีสมโภชน์พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ณ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...
   

การอบรมเสริมสมรรถนะการเป็นพิธีกรและการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี

นายหาญชัย ฑีฆทนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมเสริมสมรรถนะการเป็นพิธีกรและการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี  ประจำปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2552  ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...
 

การดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยวัจกร

นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยวัจกร เมื่อวันที่  25  สิงหาคม    2552   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

พศ.จ.อุดรธานี ดำเนินการโครงการเดือนสิงหาคม 2552

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยวัจกร โดยจะดำเนินการจัดประชุมไวยาวัจกรของวัดทุกวัดในจังหวัดอุดรธานี ในวันที่  25  สิงหาคม 2552   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
2. โครงการอบรมเสริมสมรรถนะการเป็นพิธีกรและการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่  28  สิงหาคม  2552  เวลา  08.00 – 17.00  น.  ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
   

หลวงตาอายุครบ 96 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญพานดอกไม้เพื่อแสดงมุทิตา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 96 ปี

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันแม่แห่งชาติ

นายวีระพงษ์  สารบรรณ  นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา  ในวันพุธที่  12  สิงหาคม  2552   

อ่านเพิ่มเติม...
 

ไข้หวัดใหญ่ 2009

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552
วัคซีนแก้"หวัด"ไม่รื่น องค์การเภสัช.เล็งเลื่อนทดสอบ
กรม ควบคุมโรคตีปี๊บ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาดชะลอตัว ชี้ขาลงยาว 2-3 เดือน ก่อนคืนชีพกลับมาเขย่าขวัญระลอก 2 ปธ.บอร์ดองค์การเภสัชเผยพบปัญหาเชื้อไวรัสเป็น นำไปพัฒนาเป็นวัคซีนไม่ได้ เหตุไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ เล็งเลื่อนทดสอบ-ปรับขนาด เลขาธิการ สปสช.ระบุสต๊อคโอเซลทามิเวียร์ไว้ที่คลีนิค-รพ.เอกชนแห่งละ 100 เม็ด
 
 
อ่านเพิ่มเติม...
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

อานิสงค์ของการรักษาศีล ๕

ไหว้พระ ๙ วัด ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เส้นทางที่ ๑

ไหว้พระ ๙ วัด ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เส้นทางที่ ๒


วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

 วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง  ก่อนจะมาเป็นวัด มัชฌิมาวาส วัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดร้างมาก่อน ชื่อว่าวัดโนนหมากแข้งแต่หลักฐานที่พอให้ทราบได้ว่า

อ่านเพิ่มเติม...

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม...

หมู่บ้านรักษาศีล ๕


9วัด9เส้นทางจังหวัดอุดรธานี


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วัดในจังหวัด

เครือข่ายเพื่อนบ้าน

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้35
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้116
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว169
mod_vvisit_counterเดือนนี535
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว683
mod_vvisit_counterรวมทังสิ้น40817

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2018-06-21 07:23

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดปฎิบัติธรรม

วัดท่องเที่ยว

วัดที่น่าสนใจ

วัดบ้านค้อ